*************************************************************************************

Stichting Op Kop werkt, samen met Stichting Peuterwerk, aan het voortzetten van de peuterspeelzalen

Stichting Op Kop vindt het belangrijk dat de peuterspeelzalen in haar scholen, of waar scholen mee samenwerken, blijven bestaan. Dit zijn belangrijke voorzieningen voor ouders en peuters.
Samen met Stichting Peuterwerk, de Op Kop-scholen en lokale partners gaat  Stichting Op Kop in de komende weken verder onderzoeken hoe die peutervoorzieningen kunnen blijven bestaan. Meer informatie over de plannen leest u in dit persbericht.

*************************************************************************************

Welkom op de website van stichting OpKop

De openbare basisscholen in Steenwijkerland en Zwartewaterland maken deel uit van de stichting Op Kop. Binnen Op Kop werken 19 openbare basisscholen en 1 school voor speciaal basisonderwijs  samen. Circa  235 medewerkers verzorgen het onderwijs aan ruim 1900 leerlingen.
De Kop van Overijssel kent veel kleine kernen en daarnaast een paar grotere steden.  De scholen staan verspreid binnen het hele gebied.  Op Kop kent dan ook kleine en grote scholen, de kleinste scholen tellen zo’n 25 en de grootste zo’n 300 leerlingen.
De scholen vormen binnen Op Kop samen één geheel met als doel samen sterker te staan.
Iedere school heeft tegelijkertijd zijn eigen gezicht en juist die verschillen maken het geheel sterker. De kwaliteit van het onderwijs staat centraal.
Op Kop-scholen zijn gericht op samenwerking. Samenwerking met ouders, leerlingen, andere scholen en instellingen op het terrein van kinderopvang, cultuur en sport. Door de spreiding over het werkgebied en door een divers aanbod is er voor veel ouders en leerlingen een goed passende school te vinden binnen Op Kop.